Het kan, het moet en we willen het

‘De praktijk is de leermeester van alle dingen’. Hoe actueel is deze uitspraak van Julius Caesar (101-44 v. C.)? Ruim tweeduizend jaar later worstelen we nog steeds met de juiste invulling van die quote. We willen dat jonge mensen kunnen werken aan de toekomst. Dat werkgevers medewerkers kunnen vinden met de juiste kennis en werkervaring. En dat docenten gefaciliteerd worden dat mogelijk te maken. Dankzij recente vindingen kan dat. Met o.a. de crisis nog vers in ons geheugen moet het. Maar bovenal, we willen het omdat we het belang ervan inzien.

Om die reden zoekt de stichting app@work (SAAW) voortdurend samen met het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid naar bruikbare mogelijkheden om het opleiden van jonge vakmensen in de praktijk (stage) te verbeteren.

Een uitdagende driehoek

Penrose-driehoekIn 1958 bedacht de Britse wiskundige Roger Penrose een onmogelijke figuur die later zijn naam zou dragen: de penrose-driehoek. Zijn driehoek is een optische illusie die door middel van bedrieglijke schaduw- en perspectiefwerking een ruimtelijke figuur suggereert die niet realiseerbaar is.

Soms heeft de beroepspraktijkvorming (BPV) trekken van deze driehoek. De stichting app@work is er op gericht middelen en diensten te ontwikkelen die van de BPV-driehoek een optimaal realiseerbare driehoek kunnen maken.